OÜ Tõrva Saanimatkad

Esileht Veematkad Marsruudid   Informatsioon Asukoht Galerii Ajalugu

MOOTORSAANI OHUTUSEESKIRI


1. MOOTORKELGU JUHTIMINE ON LUBATUD ALATES 18. ELUAASTAST. ALLA 18. AASTA VANUSES TOHIB    MOOTORKELKU  KASUTADA AINULT VANEMA VÕI HOOLDAJA VASTUTUSEL.


2. MOOTORKELGU JUHTIMINE ALKOHOLI-, NARKOOTILISES- VÕI MUUS SELLISES JOOBESESUNDIS NING     RAVIMITE MÕJU     ALL ON KEELATUD.


3. KAITSEKIIVRI KANDMINE MOOTORKELGU SÕIDUL ON KOHUSTUSLIK.


4. MOOTORKELGUGA VÕIB SÕITA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD JA RENTNIKULE TUVASTATUD SEKTORIS.


5. RENTNIK KOHUSTUB JÄRGIMA TALLE ANTUD KORRALDUSI  MOOTRKELGU KASUTAMISEL.


6. RENTNIKU POOLT RENDI AJAL MOOTORKELGU KASUTAMISEL PÕHJUSTATUD MISTAHES KAHJU     RENDILEANDJALE VÕI  MISTAHES KOLMANDATELE ISIKUTELE KUULUB HÜVITAMISELE RENTNIKU POOLT.


7. INSTRUKTAAZI LÄBINUD RENTNIK PEAB OLEMA VEENDUNUD, ET ON SAANUD PIISAVAD JUHISED      MOOTORKELGU    JUHTIMISEKS, VASTASEL JUHUL TULEB PALUDA TÄIENDAVAT VÄLJAÕPET.


8. MOOTORKELK ON SUUREMA OHU ALLIKAS JA TEMAGA SÕITMINE ON TAVAPÄRASEST RISKANTSEM JA     OHTLIKUM TEGEVUS.


9. RENTNIK PEAB ENNE SÕITMIST TUTVUMA MOOTORKELGU KASUTUSEESKIRJAGA.


10. MOOTORKELGU JUHT PEAB OMAMA KEHTIVAT MISTAHES KATEGOORIA JUHILUBA

Mootorsaani ohutuseeskiri.pdf